1. Home
 2. Reward

Quà tặng

 • Vô địch

  100,000,000 vnđ + nguồn tài chính

 • Hạng Nhất

  40,000,000 vnđ + nguồn tài chính

 • Hạng Hai

  16,000,000 vnđ + nguồn tài chính

 • Hạng Ba

  12,000,000 vnđ

 • Hạng Tư

  7,000,000 vnđ

 • Hạng 5 - Hạng 9

  3,000,000 vnđ

 • Hạng 10- Hạng 19

  1,000,000 vnđ