1. Home
  2. Thông Báo
QQFUNBET-LOGO.png

Thông Báo

Mọi hành vi gian lận trong cuộc thi này sẽ được ghi lại trong hồ sơ SEO của ứng viên sau này. Vì vậy hãy nói không với SEO mũ đen và gian lận trong SEO để xây dựng một tập thể SEOER vững mạnh và phát triển.
Đăng ký tham gia cuộc thi sẽ được mở từ ngày 26 tháng 4 năm 2018 cho đến hết ngày 23 tháng 7 năm 2018.
Thông báo 20 người chiến thắng SEO tại QQFUNBET sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 07 năm 2018 lúc 18:00h.
Thông báo trao giải thưởng sẽ được tiến hành vào ngày 07 thang 08 năm 2018 lúc 12:00h.